РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО

„АКРИМА ЛАЙТ” ООД - ПРСР - мярка 121
„ЕВРОПРОДУКТ“ ЕООД - ПРСР - мярка 4.1
ЕТ „ДЕСИСЛАВА ЯСЕНОВА” - ПРСР - мярка 121
ЕТ „САИТ ФЕРЕ” - ПРСР - мярка 121

 

ОБЩИНИ и НПО

Община БОРИНО (3 проекта) - ПРСР - мярка 313
Общини ДЕВИН, ДОСПАТ, БОРИНО и БРАЦИГОВО - ОПРР -
мярка BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Община ДОСПАТ (6 проекта) - ПРСР и Миг ВЗР - мерки 322, 313
Община КОСТЕНЕЦ (4 проекта)

  • - 3 проекта по ОПРР - oперация 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
  • - 1 проект по ПРСР - мярка 322

Община РАЗГРАД (1 проект) - ОПРР -
мярка BG161PO001/1.1-09/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”
СНЦ „БИО – Б – ЕКО” - ОПРЧР - схема BG051PO001-1.1.09
“Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

 

ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

„АКРИМА ИНВЕСТ” ООД - ПРСР - мярка 4.2
„ИВЕГЕЛ” ЕООД - ПРСР - мярка 123
„ХЕРБА ЛАЙН” ЕООД - ПРСР - мярка 123

 

ПРОИЗВОДСТВО

„Г. О. ГРИЙН” ЕООД - ОПРЧР
„КЕДЪР ЛЕС ЕООД ” - ОП Конкурентоспособност
ЕТ „ГЛЕДИЧИЕ ” - ОП Конкурентоспособност

 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

„АКРИМА ИНВЕСТ” ООД - ПРСР - мярка 312
„ВИКЕЯ ВИЛИДЖ” ЕООД - ПРСР - мярка 312
„НАТУРА 2000” ЕООД - ПРСР - мярка 312
ET „ГАЛИНА КРЕКМАНОВА” - ПРСР - мярка 312
ET „КАТИКА- КАТЕРИНА ГОНДОВА” - ПРСР - мярка 312
ET „МАРИО КИРЕВ-ФРЕЙ” - ПРСР - мярка 312
ЕТ „ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА-ЮЛИЯ” - ПРСР - мярка 312
ЕТ „КОНСТАНТИН ЯНЕВ-КОКО ХИЛС” - ПРСР - мярка 312
„ДАЯНИЦА” ООД ПРСР, чрез Миг Чипровци
ET “РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ-80” - ПРСР - мярка 311
„ТРИУМФ“ ЕООД - ПРСР - мярка 311
ЕТ „СВЕТОСЛАВ АНДРЕЕВ – СВЕТЛИ“ - ПРСР - мярка 311
ЕТ „С-САЛИХ ФЕЙЗИЧАУШ-67 ЕКО ТУР АЙНУР АДИЛ” - ПРСР - мярка 311
ЕТ „ЙОАНА СТОЕВА“ - ПРСР - мярка 311

 

УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ

„БРИСТОЛ БГ” ООД - ОПРЧР - схема BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
ЛОЗЕНЕЦ ИН” ООД - ОПРЧР - схема BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
„СКОРПИО ОЙЛ” ООД - ОПРЧР - схема BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място"
„БАРАБИНА 002” ЕООД - ОПРЧР - схема BG051PO001-1.2.03 "Насърчаване
стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ"
„ОМЕГА ИТ ЦЕНТЪР“ ЕООД - ОПРЧР - схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване
стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II”